Kontakt

Kołobrzeska Żegluga Pasażerska Sp. z o.o.

ul. Morska 7
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352 43 01
tel./fax 94 352 89 20
e-mail: kzp@pro.onet.pl

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym IX Wydział Gospodarczy-Rejestrowy w Koszalinie
KRS 0000104437, NIP: 671-13-03-264, wysokość kapitału zakładowego: 1 973 000,00
Bank: PKO BP S.A. 1 Oddział Koszalin
Numer rachunku: 07 1020 2791 0000 7502 0069 8043

 

Formularz kontaktowy